Stichting Kimon

Stichting Kinderhulp Mondiaal wil, in navolging van Jezus’ woorden uit o.a. Lukas 18:16, gestalte geven aan de opdracht: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet!"
De Heilige Schrift vormt het uitgangspunt en is de inspiratiebron voor het werk van de stichting. Hierbij zijn de reformatorische belijdenisgeschriften een leidraad tot het verstaan van Gods Woord.

Vanuit haar opdracht wil KIMON noodlijdende kinderen en jongeren wereldwijd bereiken. Hierbij gaat het om alle kinderen die op geestelijk, lichamelijk of materieel gebied een achterstand hebben of op dreigen te lopen. Maar ook die kinderen, die nog niet of nauwelijks met het Evangelie zijn bereikt. Daarom gaan hulpverlening en verkondiging van het Evangelie hand aan hand. Daarnaast investeert Kimon in voorzieningen als gebouwen, terreinen en infrastructuur, als dat ondersteunend is aan het doel. Om die doelstellingen te verwezenlijken worden veldwerkers uitgezonden op de akker die de wereld is. Daar is Gerda Klaver er één van.

Gerda Klaver

Nieuwsbrief maart 2018

30 03 18 - 20:31

"...Eén ding verbond al deze mensen met elkaar en dat is dat ze te maken hebben met een beperking en dat ze door de maatschappij over het algemeen niet voor vol worden aangezien..."

Lees verder...