Steun

Om haar werk in Guinee Bissau te kunnen verrichten is Gerda afhankelijk van geestelijke, morele en financiële steun vanuit haar achterban.

Geestelijk:
Niet voor niets staat de geestelijke steun op de eerste plaats. Gerda zelf gaf tijdens de eerste TFC-vergadering aan dat ze deze geestelijke steun het allerbelangrijkste vindt.
Helpt u Gerda, haar werk en de mensen en kinderen in Guinee Bissau dragen in uw gebed?!

Moreel:
Lees ‘Discipel’ (gratis magazine van KIMON) om op de hoogte te blijven en mee te leven. Meld u aan op www.kimon.nl.
Stuurt u Gerda eens een kaartje, een brief of een mailtje. Haar gegevens:
Apartado 908 Bissau
RGB Guinee Bissau
Africa occidental
gerdaklaver@kimon.nl

Financieel:
Zoals u kunt lezen op de website van KIMON, is er voor een veldwerker minimaal 1000-1200 euro per maand nodig is. Vanuit dit budget betaalt de stichting alle kosten die ten behoeve van de uitzending, alsmede gedurende de contractperiode worden gemaakt. Te denken valt daarbij aan kosten van levensonderhoud, huisvesting etc. etc. Daarnaast is het nieuwe project 'Jedidja' een grote kostenpost.
Wat kunt u doen:

Gerda Klaver

Nieuwsbrief maart 2018

30 03 18 - 20:31

"...Eén ding verbond al deze mensen met elkaar en dat is dat ze te maken hebben met een beperking en dat ze door de maatschappij over het algemeen niet voor vol worden aangezien..."

Lees verder...