Over Guine-Bissau

Guiné Bissau ligt in noord-west Afrika en is één van de 20 meest onderontwikkelde landen ter wereld. Het kleine West-Afrikaanse land, dat eerder deel uitmaakte van het Ghanese rijk en daarna van het koninkrijk Mali, kreeg in de 15e eeuw voor het eerst te maken met de Portugezen. Guinee Bissau was een Portugees kolonie en is sinds 1974 onafhankelijk. Bissau is de hoofdstad. 66% van de bevolking leeft onder de armoede grens. De gemiddelde leeftijd van de bevolking is 47 jaar en ongeveer 57% van de bevolking is analfabeet! Er is geen openbare electriciteitsvoorziening. Maar liefst 79% van de bevolking heeft geen toegang tot drinkwater en sanitair. Drinkbaar water is in de steden zelfs geen vanzelfsprekendheid; overal kan men vrouwen en kinderen met bidons water van 20 liter zien rondzeulen. Rijst en vis is het basisvoedsel. Tijdens het regenseizoen teisteren epidemieën (voornamelijk cholera) de bevolking. Het land wordt gekenmerkt door een chronisch instabiele regering en veel corruptie ten gevolge van drugshandel. Dit landje (nog iets kleiner dan Nederland) is werkelijk straatarm en kent weinig infrastructuur. Zo telt het slechts ca. 400 km verharde weg. Met ruim 130.000 kilometer hebben wij ons land dan wel dichtgeplaveid! Tot overmaat van ramp heeft de burgeroorlog van 1998-1999 het land nog verder afgetakeld. Het land Guiné Bissau kan zich niet verheugen in een bijzondere bekendheid. De meesten van u zullen de atlas er even bij moeten pakken om de juiste ligging te vinden. Ook internationaal staat het niet echt op de kaart. Betrekkelijk weinig organisaties en kerken ontplooien hier vergaande activiteiten.

Religie
De religies in Guiné Bissau zijn:

In onze regio hebben we met name te maken met animisme (een traditionele godsdienst). Het animisme is een primitieve religie, de oudste vorm van religie, maar nog steeds springlevend. Het is echt een angst-godsdienst waarin de mensen alles (zelfs het leven van hun kind) over hebben om de Iran (= een bosgeest) gunstig te stemmen.
Kenmerkend voor animisme is:

Christenen staan onder grote druk om bijvoorbeeld mee te doen aan de rituelen om de Iran gunstig te stemmen. Zijn er tegenslagen dan krijgen de christenen snel de schuld. Mannen die weigeren mee te doen met de fonadu (= mannenbesnijdenis, die gepaard gaat met allerlei rituelen ter ere van de afgoden) hebben geen stem in de gemeenschap.

De Bijbel in Guiné Bissau
Als voormalige Portugese kolonie kent Guiné Bissau nog steeds het Portugees als officiële taal. Niettemin is de voertaal het Creools, een in de loop der eeuwen gegroeide mengvorm van Portugees met Afrikaanse talen. Daarnaast wordt in de dorpen meestal de eigen stamtaal gesproken. Bovenstaande gegevens illustreren de noodzaak van het evangeliesatiewerk in Guiné Bissau. Gelukkig is in het Creools is een complete Bijbelvertaling voorhanden. De stamtaal Balanta beschikt inmiddels over een aantal Nieuw-Testamentische boeken.

Gerda Klaver

Nieuwsbrief maart 2018

30 03 18 - 20:31

"...Eén ding verbond al deze mensen met elkaar en dat is dat ze te maken hebben met een beperking en dat ze door de maatschappij over het algemeen niet voor vol worden aangezien..."

Lees verder...